लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015

महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.

अं.क्र.दिनांकमाहितीअहवालमाहिती
1 05/05/2024शासन निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015,दिनांक २८ एप्रिल‍,2015
2 05/01/2024लोक सेवा हक्‍क अधिनियम २०१५ मुख्यपृष्ठावर प्रसिद्धिसाठी मजकुर
3 05/01/2024लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या अंमलबजावणीबाबत
4 05/01/2024महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 1 ते 7 अधिसूचित सेवा
5 05/01/2024महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क राजपत्र असाधारण भाग 4
6 05/01/2024महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम राजपत्र असाधारण भाग 4 ब